Базар-изложението ще се състои в партера на Сити център Ловеч - Хали Ловеч. Лесно достъпно и популярно място в центъра на града.