Име

Организация

Телефон

email

Иска да участва в

Хотел

Регистриран на

Потвърден


Татяна Добрева

Цетър за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция 3 /ЦНСТПЛД 3 гр.Ловеч/

0899355985

cnst3lovech@gmail.com

Решение „Един за всички“

2018-10-01 21:15:10

Потвърдено!