Име

Организация

Длъжност

Телефон

email

Иска да участва в

Хотел

Регистриран на

Статус


Заедно в час

Координатор привличане на участници

0886160001

mi.hristova@zaednovchas.bg

Достъп до ресурси и пазари

Щанд на изложението

Вечеря

Presidium-1

2018-09-25 16:15:37

Потвърдено!

225986


ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - ЛОВЕЧ

Координатор

0879066571

psihocentur@abv.bg

Щанд на изложението

Вечеря

2018-09-26 10:36:01

Потвърдено!

232664


сдружение Граждански инициативи- гр. Ловеч

Председател УС

0876552571

sgi_lovech@abv.bg

Решение „Един за всички“

Щанд на изложението

2018-09-26 10:46:59

Потвърдено!

528154


Община Пловдив

Ръководител проект "Социално предприятие за хора с увреждания -Пловдив"

884076947

e_kircheva@plovdiv.bg

„Допълваща“ заетост

2018-09-27 09:16:01

Потвърдено!

965115


Община Пловдив

Директор "Социално предприятие за хора с увреждания -Пловдив"

0888720089

v_kostadinova@plovdiv.bg

Дигитален маркетинг

2018-09-27 09:19:00

Потвърдено!

231752


сдружение "Граждански инициативи-гр. Ловеч"

Член на УС

0876552576

morgana7@mail.bg

Щанд на изложението

2018-09-27 10:24:08

Потвърдено!

200565


сдружение "Граждански инициативи-гр. Ловеч"

социален работник ЦСРИ

068601387

viki_valcheva81@abv.bg

Достъп до ресурси и пазари

Щанд на изложението

2018-09-27 10:27:23

Потвърдено!

960553


сдружение "Граждански инициативи-гр. Ловеч"

психолог

0888153731

deika73@mail.bg

„Допълваща“ заетост

2018-09-27 10:29:25

Потвърдено!

599525


Цолова

логопед ЦСРИ

0887241368

maria_colova811@abv.bg

Решение „Един за всички“

Щанд на изложението

2018-09-27 10:31:59

Потвърдено!

462141


сдружение "Граждански инициативи-гр. Ловеч"

трудотерапевт ЦСРИ

0876552573

pala_rei91@abv.bg

Щанд на изложението

2018-09-27 10:41:15

Потвърдено!

219617


сдружение "Граждански инициативи- гр. Ловеч"

арт-терапет

0876552573

kremena_az@mail.bg

Щанд на изложението

2018-09-27 10:44:06

Потвърдено!

115098


сдружение "Граждански инициативи-гр. Ловеч"

социален работник ЦОП

0876552572

milena_ivanova95@abv.bg

Дигитален маркетинг

2018-09-27 10:47:08

Потвърдено!

176936


Фондация "Светът на Мария"

програмен директор

0897892771

miryana@mariasworl.org

Решение „Един за всички“

Щанд на изложението

Вечеря

Varosha-1

2018-09-28 16:07:38

Потвърдено!

491205


Фондация "Живо село"

Председател на УС

0877432943

pavlinap@gmail.com

Решение „Един за всички“

Вечеря

2018-09-29 11:31:11

Потвърдено!

569114


ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - ЛОВЕЧ

Управител

0897982177

monyvalcheva@abv.bg

2018-10-01 11:12:52

Потвърдено!

839199


ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - ЛОВЕЧ

социален работник

0887874223

mimeto_stanislavova@abv.bg

Достъп до ресурси и пазари

2018-10-01 11:52:23

Потвърдено!

998391


ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - ЛОВЕЧ

социален работник

0899818712

svetlin_bayern@abv.bg

Дигитален маркетинг

2018-10-01 11:56:06

Потвърдено!

559543


Община Троян

главен експерт "Социална и здравна политика"

0788901853

v_daskalova@mail.bg

„Допълваща“ заетост

2018-10-01 14:02:10

Потвърдено!

592727


Община Троян

мл. експерт "Социална политика"

+359887980581

mariananikolaeva@abv.bg

Достъп до ресурси и пазари

2018-10-01 14:03:37

Потвърдено!

661542


Сдружение "Закрила"

психолог

899538530

kalinane6eva@abv.bg

„Допълваща“ заетост

2018-10-01 14:34:42

Потвърдено!

368512


Областен екип по приемна грижа-Ловеч

началник екип

0884332393

tsvetoslava.atanasova84@gmail.com

Щанд на изложението

2018-10-01 14:55:46

Потвърдено!

159641


Областен екип по приемна грижа-Ловеч

социален работник

0887967505

maria.1978@abv.bg

„Допълваща“ заетост

Вариант 2

2018-10-01 15:00:39

Потвърдено!

822172


Домашен социален патронаж

Управител

0883381074

dsp_lovech@abv.bg

Достъп до ресурси и пазари

2018-10-01 15:48:39

Потвърдено!

429345


Домашен социален патронаж

социален работник

0879466753

parvoleta_angelova@abv.bg

2018-10-01 15:56:46

Потвърдено!

515046


Сдружение "Дете и пространство"

Социален работник

0883484387

dochev89@abv.bg

Достъп до ресурси и пазари

Щанд на изложението

2018-10-01 16:32:59

Потвърдено!

946144


Цетър за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция 3 /ЦНСТПЛД 3 гр.Ловеч/

Управител ЦНСТПЛД 3 гр.Ловеч

0899355985

cnst3lovech@gmail.com

Решение „Един за всички“

Вариант 2

2018-10-01 21:15:10

Потвърдено!

529131


ЦНСТ-1

социален работник

0896529633

polimaksi@abv.bg

Решение „Един за всички“

2018-10-02 07:53:01

Потвърдено!

755398


ДСХ ,, Върбовка"

социален работник

0897983640

varbovka.lovech@abv.bg

Достъп до ресурси и пазари

2018-10-02 08:05:24

Потвърдено!

423420


ДСХ Върбовка

Директор

0887001964

varbovka.lfvech@abv.bg

Решение „Един за всички“

Вечеря

2018-10-02 08:23:50

Потвърдено!

824930


Дормушева

социален работник

068/625056

slivek.lovech@abv.bg

Дигитален маркетинг

Вечеря

2018-10-02 08:32:50

Потвърдено!

437429


ЦНСТПЛД 3 гр.Ловеч

социален асистент

0888188627

dobrinka.1960@abv.bg

„Допълваща“ заетост

Вариант 2

2018-10-02 08:53:07

Потвърдено!

825660


ЦНСТПЛД 3 гр.Ловеч

медицинска сестра

088 5418 868

tatqna20@abv.bg

Решение „Един за всички“

Вариант 2

2018-10-02 08:57:44

Потвърдено!

738616


ЦНСТ2

УПРАВИТЕЛ

0878965778

polia_denkova@abv.bg

„Допълваща“ заетост

2018-10-02 09:01:10

Потвърдено!

199060


ЦНСТ-1

УПРАВИТЕЛ

0897327968

pen4ito_316@abv.bg

„Допълваща“ заетост

2018-10-02 09:01:16

Потвърдено!

524005


ЦНСТ2

социален работник

0885026536

tea234@abv.bg

Решение „Един за всички“

2018-10-02 09:04:50

Потвърдено!

807681


ЦНСТ-1

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

0896529633

cnst1@abv.bg

Решение „Един за всички“

2018-10-02 09:07:50

Потвърдено!

512200


Защитено жилище за лица с физически увреждания, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

Управител

0886515907

zjlovech@abv.bg

Достъп до ресурси и пазари

Вариант 1

2018-10-02 09:16:06

Потвърдено!

957541


Защитено жилище за лица с физически увреждания

Социален работник

0876186163

bobi_83@abv.bg

Достъп до ресурси и пазари

Вариант 1

2018-10-02 09:21:29

Потвърдено!

235449


Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

Социален работник

0887476161

rummateva@abv.bg

„Допълваща“ заетост

Вариант 1

2018-10-02 09:26:30

Потвърдено!

337865


Защитено жилище за лица с физически увреждания

Социален работник

0885672862

finegan@mail.bg

Решение „Един за всички“

Вариант 2

2018-10-02 09:31:23

Потвърдено!

430200


ЦНСТДМУ-4

социален работник

0896527438

daniel_cl@abv.bg

„Допълваща“ заетост

2018-10-02 10:45:26

Потвърдено!

941640


ЦНСТДМУ-4

управител

08783388451

dida_Laleva@abv.bg

Решение „Един за всички“

2018-10-02 10:48:50

Потвърдено!

623414


ЦНСТДМУ-5

социален работник

0876567630

irenaalexandrovaiv@gmail.com

„Допълваща“ заетост

2018-10-02 10:52:35

Потвърдено!

987451


ЦНСТДМУ-6

социален работник

0898591358

nasame@abv.bg

Решение „Един за всички“

2018-10-02 10:54:50

Потвърдено!

347301


ЦНСТДМУ-6

социален асистент

0895766266

cnst6@abv.bg

Достъп до ресурси и пазари

Вариант 1

2018-10-02 11:04:25

Потвърдено!

641135


ЦНСТДМУ-5

социален асистент

0897952549

cnst5@mail.bg

Достъп до ресурси и пазари

2018-10-02 11:06:26

Потвърдено!

247189


АСП

Координатор

0878423314

aspmoje.lovech@gmail.com

Достъп до ресурси и пазари

Вечеря

2018-10-02 12:07:15

Потвърдено!

531613


АСП

Координатор

0889445261

rplovech11_14@abv.bg

Достъп до ресурси и пазари

2018-10-02 12:11:03

Потвърдено!

774337


Община Велико Търново - ДПЛУИ с. Церова кория

Специалист "СД"

0888 83 98 93

dvui_cerova_koria@abv.bg

Щанд на изложението

2018-10-02 12:30:39

Потвърдено!

600707


Мандра " Лесидрен", с. Леидрен

Представител

0893 26 96 64

valentina_markova@abv.bg

Достъп до ресурси и пазари

Щанд на изложението

Вечеря

Вариант 1

Lovech-2

2018-10-03 13:58:28

Потвърдено!

527476


СО - Район Сердика

Секретар на МКБППМН

+359 886 130 875

maq1@abv.bg

„Допълваща“ заетост

Вечеря

Вариант 1

Presidium-1

2018-10-03 15:57:07

Потвърдено!

503919


Община Ловеч

гл. експерт "Туристически маркетинг"

0884332394

sv.hristova@lovech.bg

Дигитален маркетинг

2018-10-03 16:24:55

Потвърдено!

274304


Община Ловеч

началник отдел "ОКВТ"

0888238406

d.drenska@lovech.bg

Дигитален маркетинг

2018-10-03 16:32:03

Потвърдено!

358264


Дирекция "Бюро по труда" - Ловеч

главен експерт

0878 471415

dbt.lovech@mbox.contact.bg

„Допълваща“ заетост

Вечеря

2018-10-03 16:32:49

Потвърдено!

163860


Дирекция "Бюро по труда" - Ловеч

Експерт Програми и Проекти

0893 241972

petya_29@abv.bg

2018-10-03 16:42:22

Потвърдено!

437600


Дирекция "Бюро по труда" - Ловеч

Психолог

0888 166439

cvetka.marinova@abv.bg

„Допълваща“ заетост

2018-10-03 16:44:41

Потвърдено!

986002


Дирекция "Бюро по труда" - Ловеч

Директор

0888 622239

irina_miteva@mail.bg

2018-10-03 16:48:26

Потвърдено!

266814


Сдружение "Дете и пространство"

Трудотерапевт

0899962929

ksu_d.dol@abv.bg

Щанд на изложението

2018-10-03 17:49:56

Потвърдено!

276445


Кондов Екопродукция ЕООД

Мениджър по качество

0888773426

irina.antonova@kondov.net

Дигитален маркетинг

2018-10-04 11:59:29

Потвърдено!

232841


Кондов Екопродукция ЕООД

оператор въвеждане на данни

0884694552

silvia.kalcheva@kondov.net

Дигитален маркетинг

2018-10-04 12:01:25

Потвърдено!

827995


ФОНДАЦИЯ ГИП- СОФИЯ

управител

0896624400

kstoikova@mh-community.org

„Допълваща“ заетост

Вечеря

2018-10-04 12:20:14

Потвърдено!

560168


Областна администрация

Зам.-областен управител

0889060407

b.padarski@lovech.government.bg

2018-10-04 12:51:48

Потвърдено!

635967


Областна администрация

Главен секретар

0886182600

vanya.sabcheva@lovech.government.bg

Решение „Един за всички“

2018-10-04 12:54:02

Потвърдено!

570148


Областна администрация

Главен експерт

0886182614

ivan.getov@lovech.government.bg

Дигитален маркетинг

2018-10-04 13:11:21

Потвърдено!

864041


Областна администрация

Старши експерт

0878392093

neli.chitinova@lovech.government.bg

„Допълваща“ заетост

2018-10-04 13:14:25

Потвърдено!

784637


Сдружение "Приятели на Америка 2006"

Счетоводител

0877198356

baeva_s@yahoo.com

„Допълваща“ заетост

Щанд на изложението

Вечеря

Вариант 2

2018-10-04 16:56:06

Потвърдено!

922567


Stephencib

684112

84946366239

swetazxke@bigmir.net

2019-02-09 12:37:36

982464


Josephgauro

947814

88811453467

karolinar5bjka@bigmir.net

2019-02-14 03:31:36

991719


Daonikemow

415464

86475189241

darok-nikes@gmailu.ru

2019-05-02 02:10:07

418754