indexlogo


Цел на форума

  •    обмяна на опит и споделяне на добри практики
  •    повишаване на капацитета
  •    обмяна на иновации и знание

Какво е социално предприятия? Това е всяко предприятие, малък или голям бизнес, от различни стопански отрасли, управляващ се по прозрачен и отчетен начин и е независимо от публичната власт. То постига обществено значими резултати като въвлича пряко в извършването на предприемаческата си дейност различни уязвими групи (например като им предоставя възможности за работа, стоки или услуги) или като използва методи и инструменти (като например специфични производствени процеси), чрез които постига решаване на обществените проблеми, чието решаване си е поставило за цел. Социалното предприятие инвестира преимуществено печалбата си в решаването на обществено значимите цели, а не я разпределя между учредителите/членовете/съдружниците си.

Мащабът на събитието е с регионален характер и се предвижда да привлече над 100 участника. То ще се проведе в рамките на два дни, като програмата му се състои от две основни взаимосвързани под-събития с конкретни цели.


Базар - изложение

Целта на изложението е популяризиране на социалното предприемачество и малък бизнес чрез представяне на продукти и услуги и осигуряване на признание за значението на темата на местно и регионално ниво. Събитието ще се състои в партера на Сити център Ловеч – Хали Ловеч, което е лесно достъпно, популярно място на центъра на града. По време на изложението участниците с щандове могат да орагнизират конкретни демонстрации – за производство и реализация на продуктите.


Обществен форум „Ловеч – регионални перспективи за развитие на социално ангажирани предприемачи“

Целта е да се създаде пространство за обсъждане и генериране на нови идеи за развитие на социалната икономика в регион Ловеч и отвъд него в няколко аспекта:

  •    политики за развитие
  •    добри практики за социално предприемачество
  •    устойчиви решения за партньорство

В рамките на първия работен ден ще бъдат проведени 4 тематични форума за дискусии по конкретни теми:

  •    Достъп до ресурси и пазари – модератор Райна Тимчева от Микрофонд АД
  •    Дигитален маркетинг – модератор Александър Георгиев - създател на Advertise и асоцииран партньор на Екуинокс Партнърс
  •    „Допълваща“ заетост – модератор Фреди Уулс от Де Пасарел
  •    Решение „един за всички“ – модератор Росен Рашков - асоцииран партньор на Екуинокс Партнърс и член на International Coach Federation – Global & Bulgarian Chapters

Необходимо е участниците предварително да отбележат при регистрация в коя среща биха желали да участват.

През втория работен ден на форума ще се проведе конференция в зала №109 на Дом „Преслав“ за представяне на идеите от тематичните форуми за дискусии.

Общината Ловеч ще отличи организациите с най-добре представена практика или идея от тематичните форуми и връчи специална награда за социално ангажиран предприемач.